Trafikförsäkringsföreningen

Den organisation som styr över trafikförsäkringars utformning och omfattning är Trafikförsäkringsföreningen (TFF). TFF har i huvudsak tre uppgifter, (1) att reglera trafikskador som orsakats av oförsäkrade eller okända fordon (även utländska), (2) att bötfälla oförsäkrade fordon, och (3) att utveckla det internationella trafikförsäkringssamarbetet. Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida:

http://www.tff.se/