Trafikförsäkring släpvagn

Enligt svensk lag måste man inte ha en trafikförsäkring för en släpvagn. Släpvagnen är istället försäkrad via dragfordonet. Om du vill försäkra släpvagnen mot skador så behöver du teckna en särskild försäkring för detta. Många försäkringsbolag erbjuder detta som extratillägg.